مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : مهرشاد آقایی رنجبر

استان : تهران

خلاصه سوابق : ساخت 2فیلم کوتاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1نواردوره 11راه یافته به اکران