مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : نازنین فرخلو

استان : البرز

خلاصه سوابق : برنده چند جایزه داخلی ساخت چند فیلم کوتاه همکاری در نگارش تله فیلم و سریال

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1نیمه شبدوره 11رسیده به دبیرخانه