مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : عرفان رسولی

استان : البرز

خلاصه سوابق : دو سال فعالیت در زمینه طراحی کاراکتر و فضا، انیمیت و ریگ کات اوت.

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1مواد لازمدوره 11رسیده به دبیرخانه