مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : علی بیات

استان : تهران

خلاصه سوابق : دانش آموخته رشته سینما عکاسی تلویزیون و سینما شرکت و کسب رتبه در جشنواره های داخلی و بین المللی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1اسداللهدوره 11رسیده به دبیرخانه
2مجید رونالدینیودوره 12رسیده به دبیرخانه