مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : حسن نیکنام

استان : خراسان رضوي

خلاصه سوابق : خبرنگار روزنامه شهرآرا

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1طریق عشقدوره 11رسیده به دبیرخانه
2خواب سرددوره 11رسیده به دبیرخانه
3باند آلودگیدوره 11رسیده به دبیرخانه
4آغوش باز برای حادثهدوره 12راه یافته به اکران
5حریم خصوصیدوره 12رسیده به دبیرخانه
6وقتی از خشونت علیه زنان حرف میزنیم از چی حرف میزنیمدوره 12رسیده به دبیرخانه
7تقطیعدوره 12رسیده به دبیرخانه
8امیددوره 13رسیده به دبیرخانه