مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : سلیمان حسنی

استان : كهكيلويه و بويراحمد

خلاصه سوابق : g xhjjk,jhum,lfghmgghcghjcghj

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1قوطیهای شکم پردوره 11رسیده به دبیرخانه
2میلکدوره 11راه یافته به اکران
3اودوره 12راه یافته به اکران