مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : حامد کاظم زاده

استان : تهران

خلاصه سوابق : تدوین مستند ترکیب بند تدوین مستند گرو تدوین چندین کلیپ ساخت چندین فیلم کوتاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1حادثه خبر می کند...دوره 11راه یافته به اکران
2دالاندوره 12رسیده به دبیرخانه
3چاپاردوره 12راه یافته به اکران