مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمد نجفی امامی

استان : تهران

خلاصه سوابق : کارگردانی فیلم سینمایی مبارک، مدیرجلوه های ویژه فیلم سینمایی رسوایی2، جلوه های ویژه فیلم سینمایی جشن تولد، مدیرجلوه های ویژه سریال پشت بام تهران،ساخت 3d فیلم مستند تبلیغاتی مگاپارس

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1بازگشت اسطوره هادوره 11رسیده به دبیرخانه