مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : رسول  خلیل ارجمندی

استان : تهران

خلاصه سوابق : تنها علاقمند و تولید یک سری نماهنگ و کلیپ فیلم از کودکی خواهرزاده. انتخاب عکس تقدیر شده در اولین جشنواره نماد ارت

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1درس یا کاردوره 11راه یافته به اکران
2جمعه بازاردوره 11رسیده به دبیرخانه
3فقر در جامعهدوره 11رسیده به دبیرخانه