مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : سمیرا رجبی

استان : تهران

خلاصه سوابق : کارگردانی چند فیلم کوتاه، فیلم بلند داستانی قلم عشق، تله فیلم بلند لواسان.

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1انعکاسدوره 11راه یافته به اکران
2ریادوره 12رسیده به دبیرخانه
3بازندهدوره 12رسیده به دبیرخانه
4از همین حالادوره 12رسیده به دبیرخانه