مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : نسیم همتی

استان : تهران

خلاصه سوابق : نگارش چندین فیلمنامه و ساخت فیلم کوتاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1بهاردوره 11رسیده به دبیرخانه
2خواهرانهدوره 11رسیده به دبیرخانه
3زائر نوردوره 11رسیده به دبیرخانه