مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : حسین بشیری

استان : البرز

خلاصه سوابق : ساخت چندین فیلم کوتاه و مستند

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1به خاطر وطندوره 11رسیده به دبیرخانه
2مرزباندوره 11راه یافته به اکران