مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1حسرت دوره 11رسیده به دبیرخانه
2مهمان ناخواندهدوره 12رسیده به دبیرخانه
3پاهای برهنهدوره 12رسیده به دبیرخانه