مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : امیر احمدزاده

استان : كردستان

خلاصه سوابق : کارگردانی فیلم های کوتاه: ؛کاره با - شش گوشه حرم - کودکانه ای برای آب - به قدر تشنگی باید چشید ـ این یک مورداورژانسی است.

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1آدمهادوره 11رسیده به دبیرخانه
2تلخِ شیریندوره 11رسیده به دبیرخانه