مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : سید محمد حسین واعظ شهیدی

استان : خراسان رضوي

خلاصه سوابق : کارگردانی مستندهای : با پای دل ، حامی ، خیلی دور خیلی نزدیک ، شهری که خانه ما بود ، شهر بهشت و ... کارگردانی فیلم های کوتاه : یک اتفاق ساده ، هل من ، جرم و ... کارگردانی سریال : با اجازه بزرگترا ( در حال تولید )

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1دست گنج - قسمت خراطیدوره 11رسیده به دبیرخانه
2دست گنج - قسمت آرایشگریدوره 11راه یافته به اکران
3دست گنج - قسمت تراشکاردوره 11راه یافته به اکران
4دست گنج - قسمت حکاکدوره 11راه یافته به اکران
5دست گنج - قسمت پرده دوزدوره 11رسیده به دبیرخانه