مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : کیوان احمدی

استان : اصفهان

خلاصه سوابق : ساختن 3 فیلم کوناه داستانی و 2 فیلم مستند کوتاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1بخشیدندوره 12رسیده به دبیرخانه
2سوختدوره 12راه یافته به اکران