مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : حمید مداحی

استان : خراسان رضوي

خلاصه سوابق : خبرنگار روزنامه شهرآرا

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1شبیه معجزهدوره 11رسیده به دبیرخانه
2معدن خواریدوره 11رسیده به دبیرخانه
3زندگی جاریست...دوره 12رسیده به دبیرخانه
4دل ناشاد ما را شاد گرداندوره 12رسیده به دبیرخانه
5اولویتدوره 12رسیده به دبیرخانه