مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : عبدالحمید بقائیان

استان : يزد

خلاصه سوابق : جوایز متعدد از جشنواره های داخلی و خارجی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1کیمیای خاکدوره 11راه یافته به اکران