مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : حسین تهرانی

استان : تهران

خلاصه سوابق : نویسنده و کارگردان چندین مجموعه فیلم کوتاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1ثروتدوره 11رسیده به دبیرخانه
2مکثدوره 11رسیده به دبیرخانه
3دیروزی که گذشتدوره 11رسیده به دبیرخانه
4دایرهدوره 11رسیده به دبیرخانه