مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمد شادانی

استان : تهران

خلاصه سوابق : بازی در مجموعه های: ۱۳۹۱ - شیخ شریف " به کارگردانی اسماعیل فلاح پور ۱۳۸۹ - غبار زمان" به کارگردانی خسرو معصومی ۱۳۸۹ - چاه پنجاه " به کارگردانی اصغر هاشمی ۱۳۸۸ - دشمنان صمیمی " به کارگردانی اسماعیل میهن‌دوست ۱۳۸۷ - بچه‌های بهشت " به کارگردانی خسرو معصومی ۱۳۸۷ - ترانه مادری " به کارگردانی حسین سهیلی زاده ۱۳۸۶ - بزرگمرد کوچک " به کارگردانی مسعود رسام ۱۳۸۵ - مسافری از گرونگول " به کارگردانی مرتضی متولی کارگردانی فیلم های: 1395 - مجرا 1393 - باید آموخت 1394 - نفوذ

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1انابهدوره 11راه یافته به اکران
2follow meدوره 11رسیده به دبیرخانه