مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : علی شهبازی

استان : البرز

خلاصه سوابق : کارگردان 15 فیلم کوتاه و شرکت کننده در جشنواره های مختلف

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1خانواده مادوره 11راه یافته به اکران