مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : علی  ترابی پور

استان : خوزستان

خلاصه سوابق : ساخت فیلمهای کوتاه در انجمن سینمای جوان حضوردر جشنوارها ایفای نقش در فیلم محمد{ص}به کارگردانی آقای مجیدمجیدی دسیارصحنه فیلم جنگی ژرنال به کارگردانی علی شاه حاتمی مولف مجموعه داستان کوتاه وتولید دو فیلم از این مجموعه و حضوردر جشنواره ها و در جشنواره فیلم ایرانیان کانادا حضور د تولید چندین فیلم کوتاه نیمه بلند داستانی مستند وتجربی و انیمیشن به عنوان تهیه کننده .نویسنده .کارگردان . تصویربردار .تدوینگر و فیلمنامه نویس . و بازیگر حضور داشته ودر حال حاضر در مراحل پیش تولید یک تله فیلم بوده ودر دانشگاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1اینجا هنوز باز استدوره 11راه یافته به اکران
2واکنشدوره 11رسیده به دبیرخانه
3یکدوره 11رسیده به دبیرخانه
4مراسم یادبوددوره 11رسیده به دبیرخانه
5دست هادوره 11رسیده به دبیرخانه
6گتاب کوچهدوره 12رسیده به دبیرخانه
7گام های استواردوره 12رسیده به دبیرخانه
8نه نه نهدوره 12رسیده به دبیرخانه
9آرزوی دیدن دریادوره 12رسیده به دبیرخانه
10همسایه هادوره 12رسیده به دبیرخانه
11تعلیقدوره 12رسیده به دبیرخانه
12سایه هادوره 12رسیده به دبیرخانه
13تماسدوره 12رسیده به دبیرخانه
14آخری هادوره 12رسیده به دبیرخانه
15سکانس آخردوره 12رسیده به دبیرخانه
16برای مادردوره 13رسیده به دبیرخانه
17من یک نفرمدوره 13رسیده به دبیرخانه
18لوکوموتیوراندوره 13رسیده به دبیرخانه