مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : رضا رسولخانی

استان : تهران

خلاصه سوابق : عضو گروه فرهنگی خادمین شهدای فدک تهران - گرافیست - فیلمبردار و عکاس صنعتی - تدوین گر و موشن گرافیست - دانشجوی دوره جلوه های ویژه بصری - دانشجوی کارشناسی سینما کارگردانی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1صلحدوره 11رسیده به دبیرخانه
2نساجیدوره 11راه یافته به اکران